Политика за защита на личните данни

Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на този Онлайн магазин. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта. Ако сте или станете потребител на нашия магазин, можем да използваме Ваши лични данни и за допълнителни цели, свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване.


На 25 май 2018 година за всички страни-членки на ЕС влиза в сила Общия регламент за защитата и сигурността на личните данни (General Data Protection Regulation - "GDPR"). Той се прилага пряко и в България както всеки национален закон и обхваща правата и задълженията на администраторите, обработващите и субектите на лични данни; някои от детайлите се уреждат допълнително и от българския Закон за защита на личните данни.


Информация относно Администратора на лични данни


 "НейчъралкеърБГ" ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ : 203804802, Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ул. „Света гора“№1, Данни за кореспонденция: гр. Благоевград 2700, ул. „Света гора“№E-mail: office@naturalcare.bg Телефон: 0885-50-80-81


Kомпетентния надзорен орган

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, Телефон: 02 915 3 518 , еmail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bgВъв физическите магазини “НейчъралкеърБГ” (намиращи се в гр. София и гр.Благоевград, България) и на електронния магазин “Нейчъралкеър” (www.naturalcare.bg) се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, продажбата и доставката на био козметика и натурални продукти.Основни понятия:


"Лични данни" – това е всяка информация, която се отнася до вас – посетителя/ползвателя на нашия уебсайт или софтуерно приложение и която самостоятелно или в съчетание с друга информация може да ни помогне да установим вашата самоличност или да свържем вашето потребителско поведение с точно определно устройство, от което достъпвате уебсайта ни, например.

 

"Субект на личните данни" – това сте вие, посетителят на нашия сайт или ползвателят на нашето приложение. Написаното в тази политика се отнася само за хора, физически лица, освен, ако изрично не е указано нещо различно. "Обработване на лични данни" – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване.


„Чувствителни лични данни“: Личните данни, които по своята същност са особено чувствителни по отношение на основните права и свободи, заслужават специфична защита, тъй като контекстът на тяхната обработка може да създаде значителни рискове за основните права и свободи. Тези лични данни включват лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни, с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, данни относно здравето или данни, отнасящи се до пола на физическо лице, живот или сексуална ориентация.


"Администратор на лични данни" – по отношение на нашия уебсайт/софтуерно приложение това сме ние, НейчъралкеърБГ. Ние определяме целта на обработката на вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на вашите лични данни възникват за нас.


„Обработване“: всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

"Бисквитка" е малък по обем текст или данни, които се подават на устройството (компютъра, лаптопа, таблета, телефона) за съхранение и могат да бъдат поискани обратно от подателя. Функцията на бисквитката може да е най-разнообразна: от поддържането ви в състояние "логнат", докато попълвате определена регистрационна форма, през запаметяване на езиковите ви предпочитания за разглеждане на нашия уебсайт, до проследяване на вашето поведение при сърфиране в интернет, понякога за продължителен период от време и независимо от използваното устройство: в последния случай, както и във всички други подобни случаи, такава бисквитка не може да бъде използвана без вашето предварително съгласие за това на база на получена подробна информация.


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни


НейчъралкеърБГ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването на неформален договор между „НейчъралкеърБГ“ ЕООД и потребителя при приемане на общите условия за ползване уебсайт  и електронен магазин „Нейчъралкеър“(www.naturalcare.bg), съгласно чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679.


Видове лични данни,които обработваме


Регистрация на потребител в онлайн магазина на фирмата и изпълнение на договор за продажба на продукти и услуги и др. – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с онлайн магазина и посредством който да се закупуват, доставят, при необходимост връщат и отказват продукти предлагани от „НейчъралкеърБГ“ЕООД. Профила служи също и за използване на бонусна система за лоялни клиенти. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за покупко-продажба“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.


Регистрация на потребител в офлайн система за лоялни клиенти – Клубна карта „ club NaturalCare” – целта на тази система е сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба като предоставя допълнителни облаги за клиента във формата на натрупване на бонус точки,допълнителни отстъпки при покупки,подаръци съобразно общите условия за членовете на клуб Нейчъралкеър,специални предложения само за членове на клуба и друго по усмотрение на фирма „НЕйчъралкеърБГ“ЕООД;


Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране.


За целта се предоставят следните данни:


 • Лично и фамилно име;
 • Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
 • Телефон за доставка;
 • Данни за фактура – имена(лично и фамилно), телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
 • Начин на доставка;
 • Начин на плащане;
 • Номер на поръчка;
 • Сума за плащане;
 • Статус на плащане;
 • Статус на доставката;


Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, администриране на процеса по изпращане и доставка на закупени от клиента продукти, оптимизиране и история на параметри и поръчки, съгласно договора за предоставяне на услугите.

Изпращане на рекламно електронно съобщение и/или нюзлетър – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на електронни съобщения и/илибюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;


Цел на обработката на лични данни


 • Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора като това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
 •  Доставка на поръчани продукти;
 •  Предоставяне на помощ при възникнали въпроси,промяна на данните за идентификация,промяна статуса на поръчка,отмяна и/или замяна на продукт от поръчка,проследяване на доставка,извършени плащания и други;
 •  Уведомяване  чрез изпращане на имейл при промяна в общите условия на фирма „НейчъралкеърБГ“ЕООД;
 •  Автентикация при влизане в профила Ви;
 •  Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
 • Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност.


Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги на „НейчъралкеърБГ“ ЕООД


Използваме следните доставчици:

предоставящи хостинг и облачни услуги за нуждите на „НейчъралкеърБГ“ЕООД

 •         „СуперХостинг.БГ" ООД, с ЕИК: 131449987 - предоставят хостинг за резервирана свързаност


Данните се обработват за следните срокове:


Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на договорните отношения, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на продукти на консигнация  се съхраняват поне 5 години  освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок;

Данни за онлайн поръчки-5 години от последната конкретна поръчка;

Данни за лоялни клиенти-до изтичане на договорните взаимоотношения между фирма „НейчъралкеърБГ“ЕООД и дадения клиент.


Вашите права във връзка с личните Ви данни:


Вие може да коригирате,допълвате,изтривате данни от вашия профил по всяко време;

Вие имате право да ограничите правото ни да използваме вашите лични данни. Имате право да поискате да преустановим временно обработването на ваши лични данни (без да ги изтриваме) в случай на отправено от вас възражение за конкретна тяхна обработка или при предявени от ваша страна съдебни претенции или жалба в Комисия за защита на личните данни;


Право на изтриване на вашия профил в електронен магазин „Нейчъралкеър“Оттегляне на вашето съгласия ,може да направите по всяко време ,чрез обаждане на фирмения телефонен номер,посредством електронно съобщение на  електронната поща на „НейчъралкеърБГ“ЕООД. При поискване за изтриване на данните на потребители с клубни карти, в които има натрупани и неизползвани парични средства те биват изгубени и няма да могат да се използват от потребителя в последствие;


Право на жалба до Комисия по защита на личните данни;


Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „НейчъралкеърБГ“ЕООД, с искане по имейл;


Вие имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.


Актуализиране на нашата Политика за поверителност:


„НейчъралкеърБГ“ЕООД  следи за промените при условията за съхранение на лични данни и своевременно те ще бъдат актуализирани.За целта ще бъдете уведомени на видно място за направените промени и кой е отговорен за тях.