Игри

Официални правила за участие във Фейсбук томболата "Какво е Коледа без подаръци?"

В настоящите условия присъстват думите "томбола" или "игра", които следва да се разбират и тълкуват като Фейсбук промоция или кампания, и съответно могат да бъдат срещнати и под тези имена в текста по-долу.

1. Организатор и механизъм на участие 1.1. Организатор на играта и оператор с лични данни е Bio Boutique NaturalCare, „Нейчъралкеар.бг" ЕООД, ЕИК 203804802. 1.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България. 1.3. Период на играта: периодът за участие в играта ще бъде от нейното публикуване до 23:59 ч. на 22.12.2017 г. (петък) 1.4. Участие:

·         За да се включите в играта е необходимо да харесате фейсбук публикациятада напишете коментар „www.naturalcare.bg“, след което да споделите снимката. При желание може да харесате фейсбук страницата на https://www.facebook.com/naturalcare.bg

·         Всеки коментар на Фейсбук потребител се счита за негово участие и съгласие с настоящите условия. При публикуване на няколко коментара от един и същ потребител - всички те НЕ дават предимство на потребителя и той участва само веднъж в играта.

·         В играта могат да участват всички Фейсбук потребители с местоживеене Р. България с валиден Фейсбук профил. При съмнение за достоверността и валидността на профил на участник, организаторите могат да го дисквалифицират от играта по всяко време, по тяхна преценка и без предупреждение.

·         Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Нейчъралкеар.бг“ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

1.5. Прекратяване: Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби от различен характер, и/или нарушаване на условията на играта. 2. Награди и теглене на печеливш 2.1. На случаен принцип се тегли един печеливш от всички валидни участия. Наградата в настоящата томбола представлява ваучер на стойност 100лв.2.2. Печелившият участник ще бъде изтеглен на томболен принцип на 22.12.2017 г. 2.3. Имената на печелившия участник ще бъдат обявени в страницата на NaturalCare.bg с url адрес: https://www.facebook.com/naturalcare.bg на 22.12.2017 г. 2.4. Получаване на наградите: Печелившият следва да осъществи връзка с NaturalCare.bg посредством лично съобщение във Фейсбук страницата https://www.facebook.com/naturalcare.bg /, за допълнителни уточнения как да получи наградата си. Непотърсени награди в срок до 10 дни се анулират. 2.4 Ваучерът няма право да се заменя за паричната му стойност или да се препродава на трети лица. Победителят има право да избери продукти от порфолиото на  „Нейчъралкеар.бг“ ЕООД само и единствено на редовна цена без да ползва каквато и да било друга отстъпка или намаление.  В случай, че има намаление на предлаганите арикули, победителят може да избира продукти само до стойността на ваучера от 100лв. от редовната цена от предлаганите продукти от „Нейчъралкеар.бг“ ЕООД.

3. Други 3.1. Играта не е обвързана с покупка. Наградите могат да бъдат отказани за получаване от техните получатели с писмено искане чрез изпращане на лично съобщение до фен страницата на фирмата. 3.2. Наградите могат да бъдат преотстъпвани при съгласие и с допълнителна договорка и преценка на фирмата. 3.3. Замяна на наградите не е възможна. 3.4. Facebook Inc. не организира, провежда, спонсорира, финансира или участва по какъвто и да е пряк начин в настоящата игра.