Меню
Количка

Игри

Официални правила за участие във Фейсбук томбола “”Разкрий естествената си красота


В настоящите условия присъстват думите "томбола" или "игра", които следва да се разбират и тълкуват като Фейсбук промоция или кампания, и съответно могат да бъдат срещнати и под тези имена в текста по-долу.


1. Организатор и механизъм на участие 1.1. Организатор на играта и оператор с лични данни е Bio Boutique NaturalCare, „Нейчъралкеар.бг" ЕООД, ЕИК 203804802.

1.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

1.3. Период на играта: периодът за участие в играта ще бъде от нейното публикуване до 23:59 ч. на 30.08.2018 г. (четвъртък).

1.4. Участие:За да се включите в играта е необходимо да харесате фейсбук станицата,публикацията, да напишете коментар „участвам“, след което да споделите снимката.

Всеки коментар на Фейсбук потребител се счита за негово участие и съгласие с настоящите условия. При публикуване на няколко коментара от един и същ потребител - всички те НЕ дават предимство на потребителя и той участва само веднъж в играта.

В играта могат да участват всички Фейсбук потребители с местоживеене Р. България с валиден Фейсбук профил. При съмнение за достоверността и валидността на профил на участник, организаторите могат да го дисквалифицират от играта по всяко време, по тяхна преценка и без предупреждение.

Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Нейчъралкеар.бг“ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

1.5. Прекратяване: Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби от различен характер, и/или нарушаване на условията на играта.


2. Награди и теглене на печеливш

2.1. На случаен принцип се тегли един печеливш от всички валидни участия.Наградата в настоящата томбола представлява продукти с марка JĀSÖN® от специализираната серия против стареене, включващ C-Effects™ Super-C™ измиващ гел за лице, Био серум за лице C-Effects™ Hyper-C Serum®, Тоник за почистване на лице C-Effects™ Super-C™ и Хидратиращ крем-лосион C-Effects™.

2.2. Печелившият участник ще бъде изтеглен на томболен принцип на 31.08.2018 г.

2.3. Имената на печелившия участник ще бъдат обявени в страницата на NaturalCare.bg с url адрес: https://www.facebook.com/naturalcare.bg на 31.08.2018 г.

2.4. Получаване на наградите: Печелившият следва да осъществи връзка с NaturalCare.bg посредством лично съобщение във Фейсбук страницата https://www.facebook.com/naturalcare.bg /, за допълнителни уточнения как да получи наградата си. Непотърсени награди в срок до 10 дни се анулират.

2.5. Наградата няма право да се заменя за паричната му стойност или да се препродава на трети лица.


3.Печелившият Участник ще получи Наградата си по куриер на посочения от него адрес, като не дължи никакви такси за доставка. В случай, че печелившият Участник не предостави данните си на Организатора в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Награда. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.  Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

3.1. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Играта.


4. Други - Играта не е обвързана с покупка. Наградите могат да бъдат отказани за получаване от техните получатели с писмено искане чрез изпращане на лично съобщение до фен страницата на фирмата.

4.1. Наградите могат да бъдат преотстъпвани при съгласие и с допълнителна договорка и преценка на фирмата.

4.2. Замяна на наградите не е възможна.4.1. Facebook Inc. не организира, провежда, спонсорира, финансира или участва по какъвто и да е пряк начин в настоящата игра.


Официални правила за участие в Instagram, Inc. томбола “”Разкрий естествената си красота.


В настоящите условия присъстват думите "томбола" или "игра", които следва да се разбират и тълкуват като Instagram, Inc. промоция или кампания, и съответно могат да бъдат срещнати и под тези имена в текста по-долу.


1. Организатор и механизъм на участие

1.1. Организатор на играта и оператор с лични данни е Bio Boutique NaturalCare, „Нейчъралкеар.бг" ЕООД, ЕИК 203804802.

1.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

1.3. Период на играта: периодът за участие в играта ще бъде от нейното публикуване до 23:59 ч. на 30.08.2018 г. (четвъртък) 1.4. Участие:За да се включите в играта е необходимо да харесате Instagram, Inc. страницата,публикацията, да напишете коментар „участвам“, след което да споделите снимката.

1.4.Всеки коментар на Instagram, Inc. потребител се счита за негово участие и съгласие с настоящите условия. При публикуване на няколко коментара от един и същ потребител - всички те НЕ дават предимство на потребителя и той участва само веднъж в играта.

1.5.В играта могат да участват всички Instagram, Inc. потребители с местоживеене Р. България с валиден Instagram, Inc. профил. При съмнение за достоверността и валидността на профил на участник, организаторите могат да го дисквалифицират от играта по всяко време, по тяхна преценка и без предупреждение.

1.6.Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Нейчъралкеар.бг“ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

1.7. Прекратяване: Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби от различен характер, и/или нарушаване на условията на играта.


2. Награди и теглене на печеливш

2.1. На случаен принцип се тегли един печеливш от всички валидни участия.Наградата в настоящата томбола представлява продукти с марка JĀSÖN® от специализираната серия против стареене, включващ C-Effects™ Super-C™ измиващ гел за лице, Био серум за лице C-Effects™ Hyper-C Serum®, Тоник за почистване на лице C-Effects™ Super-C™ и Хидратиращ крем-лосион C-Effects™.

2.2. Печелившият участник ще бъде изтеглен на томболен принцип на 31.08.2018 г.

2.3. Имената на печелившия участник ще бъдат обявени в страницата на NaturalCare.bg с url адрес: https://www.instagram.com/naturalcare.bg на 31.08.2018 г.

2.4. Получаване на наградите: Печелившият следва да осъществи връзка с NaturalCare.bg посредством имейл на office@naturalcare.bg и/или на номер 0885508081, за допълнителни уточнения как да получи наградата си. Непотърсени награди в срок до 10 дни се анулират.

2.5. Наградата няма право да се заменя за паричната му стойност или да се препродава на трети лица.


3.Определяне на Печеливш

3.1. Участник ще получи Наградата си по куриер на посочения от него адрес, като не дължи никакви такси за доставка. В случай, че печелившият Участник не предостави данните си на Организатора в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Награда. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.  Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Instagram, Inc. потребители; дублиране на Instagram, Inc. профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

3.1. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Instagram. Instagram не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Играта.3.

4. Други

Играта не е обвързана с покупка. Наградите могат да бъдат отказани за получаване от техните получатели с писмено искане чрез изпращане на лично съобщение до фен страницата на фирмата.

4.1. Наградите могат да бъдат преотстъпвани при съгласие и с допълнителна договорка и преценка на фирмата.

4.2. Замяна на наградите не е възможна.

4.3. Instagram не организира, провежда, спонсорира, финансира или участва по какъвто и да е пряк начин в настоящата игра.

Бисквитките (“cookies”) ни помагат, за да предоставим определени функционалности и за да гарантираме възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ съгласно нашата Политика за използване на “бисквитки”