Политика за защита на личните данни


Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на този Онлайн магазин. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта. Ако сте или станете потребител на нашия магазин, можем да използваме Ваши лични данни и за допълнителни цели, свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване. 


Защита на данните на картодържателите


С регистрацията си за като потребител на услуги за онлайн разплащания чрез банкова карта, потребителят-картодържател оторизира ВиВи Трейдинг Груп" ЕООД да съхранява въведените данни за него и за неговата карта в съответствие с настоящата Политиката за защита на личните данни. ВиВи Трейдинг Груп" ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за картодържателя, станала му известна във връзка с предоставяне на услугите в уебсайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злонамерени действия на трети лица или други събития извън разумния контрол на ВиВи Трейдинг Груп" ЕООД. Сигурността на данните на картодържателите е защитена чрез SSL връзка между сървъра на ВиВи Трейдинг Груп" ЕООД и сървъра, обработващ плащането. При проверка на автентичността на картата, с която се извърша плащане, администраторите на уебсайта нямат достъп до защитените данни, които се обменят между картодържателя и банката, чрез която се осъществява плащането на стоки/услуги, поръчани през уебсайта.


Важно 


Като използвате този сайт Вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели. 


Нормативна основа


Нашият магазин стриктно спазва Закона за защита на личните данни от 2002 г.


Вашите лични данни


Сайтът Ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с Вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на евентуално Ваше запитване или да Ви изпратим закупените стоки на посочен от Вас адрес.


Разкриване на Вашите лични данни


Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от Вас продукт или на законоупълномощените лица.


Достъп до Вашите лични данни


При получаване на писмена молба от Ваша страна, можем да Ви разкрием Вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.


Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.


ОБНОВЯВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


Чрез системата на „ВиВи Трейдинг Груп" ЕООД Вие имате възможност по всяко време чрез влизане във Вашата сметка да правите промени относно лични данни, адреси, абонаменти и др.


ТЪРГОВСКА МАРКА И ЮРИСДИКЦИЯ


ВиВи Трейдинг Груп" ЕООД е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205396107, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция в гр. Благоевград, ул. Николай Петрини 55.


Всички права са регистрирани и патентовани съобразно законите на Република България и съобразени с международните закони. Съдържанието, текстовете, фото снимките, лого и всички останали материали са интелектуална собственост на „ВиВи Трейдинг Груп" ЕООД и всички тези материали могат да бъдат използвани само за лични цели с нетърговска цел. Всички злоупотреби срещу „ВиВи Трейдинг Груп" ЕООД са строго забранени. Вие сте осведомени, че „ВиВи Трейдинг Груп" ЕООД ЕООД строго следи за интелектуални права и всички нарушители ще бъдат санкционирани и дадени под съд.